Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik wil een (measures repeated) MANOVA uitvoeren. Ik heb 3 groepen: controlegroep (klassieke manier les over het toepassen van leerstrategieën), een offline experimentele groep (peertutoring per twee studenten in de klas mbt toepassen leerstrategieën) en een online experimentele groep (peertutoring per twee studenten online via Teams). Er zijn 8 afhankelijke variabelen (5 leerstrategieën en 3 persoonlijkheidskenmerken), één of meerdere onafhankelijke variabelen (groepen en misschien ook opleiding/sexe) en er hebben twee metingen (voor- en nameting) met 103 respondenten (mbo-studenten) plaatsgevonden. De drie groepen zijn niet gelijk: 30 (controle)-43 (offline peertutoring)-30 (online peertutoring).  Er heeft ook geen randomisatie per respondent, maar per halve klas plaatsgevonden. Stap 1 is controleren of de assumpties mbt MANOVA geschonden worden. Nu blijkt de Homogeniteit van variantie-covariantiematrices (Box's M) niet geschonden; p = .02; het significantieniveau is .01 (in tegenstelling tot gebruikelijke .05). Dat komt omdat de Box's M erg gevoelig is voor verschillen. Ik heb het gevoel als ik de groepen gelijk maak (onwillekeurig verwijderen) dat de p-waarde zal toenemen. Nadeel is wel dat minder observaties weer leidt tot een lager onderscheidend vermogen. Ook is het zonde om data van twee metingen van 13 studenten weg te gooien. Klopt mijn gedachtegang en wat is wijsheid? Vervolgens heb ik een multivariate test uitgevoerd, die niet significant is. Houdt het hier op? Of mag ik nu de individuele variabelen alsnog interpreteren? Na literatuuronderzoek en heel wat testwerk in SPSS, lijkt mij de MANOVA de beste toets voor mijn onderzoek (Effect van peertutoring en de invloed van persoonlijkheidskenmerken op het toepassen van leerstrategieën van mbo-studenten), Het probleem van de MANOVA is dat we hier niks mee gedaan hebben gedurende de opleiding en ik het gevoel heb dat het zo complex is, dat ik niet alles kritisch genoeg meeneem in mijn oordeel. Het alternatief zou zijn een aantal ANOVA'S, maar dat lijkt me ook weer niet handig mbt type-1 fout. Wie kan mij helpen? Alvast hartelijk bedankt!
in Multivariate statistiek door (180 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...