Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Er wordt in cursusparagraaf 2.5 gesteld dat het meten van continue variabelen op categorisch niveau schadelijk is om een viertal redenen:

1. meer deelnemers nodig bij lager meetniveau

2. omdat de meeste variabelen continu zijn, is een categorische operationalisatie niet valide

3. je kunt achteraf van continue variabelen naar categorische gaan, maar niet andersom

4. er zijn meestal geen duidelijk onderscheidbare subgroepen, dus het geeft een vertekening van de werkelijkheid.

Ik begrijp het verschil tussen 2 en 4 niet: dit lijkt hetzelfde Het gaat bij beide om niet duidelijk onderscheidbare groepen omdat de variabelen eigenlijk continu zijn met als gevolg dat het niet valide is/vertekening van de werkelijkheid geeft.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Reden 2 en 4 lijken op elkaar, maar zijn net iets anders. Als je iets continue meet, bijvoorbeeld optimisme  - en we gaan er even vanuit dat dit iets is dat iedereen in bepaalde mate bezit - dan is het minder zinvol om te bevragen op iemand optimistisch is of niet (punt 2). En als we dit wel zouden willen doen, dan is het tevens lastig te bepalen hoe je dan mensen precies indeelt in wel/niet optimistisch of nog complexer, niet - enigszins - heel optimisttsch (punt 4).
door (46.9k punten)
...