Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Dag docenten, ik vraag mij af of ik een regressie analyse mag toepassen (bij een normale verdeling uiteraard). Want mag ik er vanuit gaan dat vragenlijsten van intervalniveau zijn? Veelal worden vragenlijsten op interval niveau beschouwd, maar is dit juist? En speelt het aantal antwoordmogelijkheden nog een rol? Ik hoor graag jullie visie hierop.

Hg, Christien Mensinga
in Methodologie door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Vragenlijsten worden doorgaans niet op zichzelf als intervalniveau beschouwd. Het meetniveau wordt altijd bepaald op basis van de gebruikte schaal. Afwegingen zijn hier eigenlijk  altijd hetzelfde. Echte continue schalen zonder arbitrair nulpunt betreffen ratio meetniveau, met arbitrair nulpunt intervalmeetniveau. Geordende categorieen vaak ordinaal, met enkele uitzonderingen interval. Ongeordende categorieen nominaal meetniveau.

Likertschalen hangen een beetje tussen interval en ordinaal in. Op indiviueel itemniveau is de schaal een ordinale. Maar omdat Likertschaal items zelden los gebruikt worden, maar als schaalgemiddelde worden geaggregeerd hangt de totale schaal ergens tussen interval en ordinaal in. Om deze reden worden likertschalen toch vaak als intervalmeetniveau in regressieanalyses gebruikt.

Overigens hoeven de variabelen niet normaal verdeeld te zijn. In een lineair model (of beter specifiek: general linear model), zoals regressieanalyses/ANOVA's is de assumptie dat de residuen (rond het model) normaal verdeeld zijn. Meestal zijn afwijkende analyses pas vereist als de afhankelijke variabele in de populatie niet normaal verdeeld verondersteld wordt. Een voorbeeld hiervan kan het aantal ambulances dat per kwartier bij een ziekenhuis arriveert zijn. Deze verdeling is bijvoorbeeld een poissonverdeling en in sommige gevallen zal een generalized linear model te prefereren zijn.

Dus: kijk altijd naar het meetniveau van de schalen, en bepaal op basis daarvan welke techniek het meeste recht doet aan de data.
door (63.5k punten)
...