Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

4.2. De Correlatiecoefficient. 

In de uitleg van 4.2 wordt gezegd dat voor elke deelnemer gekeken wordt hoe ver de twee datapunten van het gemiddelde van de twee datareeksen af liggen. Door het gemiddelde van elk datapunt af te trekken, worden  die afwijkingen verkregen. Wanneer ik die som toepas, dus het gemiddelde aftrekken dan klopt rijtje twee niet, namelijk 117-11.8 zou dan 105,2 zijn. In het antwoordtabel staat 128,8. Er wordt dus niet afgetrokken maar opgeteld. Nu herken ik deze methode van het berekenen van een betrouwbaarheidsinterval. Wat is de reden dat de OU heeft gekozen voor het woordje ' het gemiddelde aftrekken', terwijl in mijn beleving dit aftrekken en optellen zou moeten zijn. 

Tekst van OU 4.2:

Bovendien zegt een punt dat verder van het gemiddelde af ligt meer over het verband tussen de twee variabelen dan punten die dicht bij het gemiddelde liggen. We willen dus voor elke deelnemer kijken hoe ver de twee datapunten van het gemiddelde van de twee datareeksen af liggen. Door het gemiddelde van elk datapunt af te trekken, krijgen we die afwijkingen. De gemiddelden voor de fixatiebias op boze respectievelijk pijn uitdrukkende gezichten zijn 40.15 en -11.8. Dit gemiddelde kunnen we van de scores van elke deelnemer aftrekken:

Tabel 4.2.1: De scores van de deelnemers op beide fixatiebias maten met de afwijkingen van de gemiddelden van die twee maten.
fixationBiasToAnger Afwijking fixationBiasToAnger fixationBiasToPain Afwijking fixationBiasToPain
Deelnemer 1 151 110.8 117 128.8
Deelnemer 2 -124 -164.2 -101 -89.2
Deelnemer 3 78 37.85 168 179.8
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (260 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het gaat hier nog steeds om aftrekken, echter het getal dat wordt afgetrokken is een negatief getal (-11,8). Als je een negatief getal aftrekt dan zeg je dus X -  - 11,8. Als je min min moet doen betekent dit optellen.
door (47.3k punten)
...