Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Stel, de scores op een test zijn normaal verdeeld met een gemiddelde gelijk aan 10 en een variantie gelijk aan 9. Bereken met behulp van uw statistiekboek de percentielscores van iemand met een testscore van 12 en iemand anders met een testscore van 6. 

Het antwoord is: De percentielscore van iemand met een testscore van 12 is 75, de percentielscores van iemand met een testscore van 6 is 9. Met welke berekening kom ik op deze antwoorden?

in Methodologie door (460 punten)
Kun je aangeven waar je deze vraag vandaan hebt? Bijvoorbeeld opdracht 3.5.2 uit Inleiding data-analyse.
Geachte mevrouw de Hoog,

Dit staat in de module testtheorie van de ou.

E.H. Meinen
Beste, wilt u aangeven om welke opdracht dit specifiek gaat?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Beste, ik heb de opdracht gevonden. De uitwerking hiervan is te vinden onder:
https://youlearn.ou.nl/documents/191904547/191905447/2015uitwerkingen+van+de+begeleiders+van+de+cursus.pdf/3c608882-09a1-845d-b881-57af08cd7a31?t=1579776141101

Een dergelijke opdracht zal niet op het tentamen gevraagd worden aangezien u geen statistiekboek mag gebruiken (waar de z-waarden te vinden zijn in relatie tot percentielen).
Met vriendelijke groet, Roeslan
door (140 punten)
...