Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In mijn scriptie onderzoek ik het profiel van een sexter. Sexting is hier een dichotome variabele en ik ga na middels een binair logistische regressie analyse of verschillende variabelen verband houden met sexting.

Nu heb ik ten eerste een tabel gemaakt met het gemiddelde op de onafhankelijke variabelen. Hierin heb ik dan een onderscheid gemaakt tussen sexters en non-sexters. Hier is onder andere te zien dat non-sexters gemiddeld hoger scoren op sociale support van hun ouders dan sexters.

Vervolgens heb ik de binair logistische regressie analyse uitgevoerd. Hier komt een compleet tegenovergesteld, significant resultaat uit.

Weet iemand hoe dat kan?
in Multivariate statistiek door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Bij het eerste doe je eigenlijk het tegenovergestelde van het twee. Je kijkt eerst of er verschil is in gemiddelde van je onafhankelijke variabelen in de twee categorieen van je afhankelijke variabele en vervolgens toets je of je uit je onafhankelijke variabelen kunt voorspellen of iemand in een van de twee categorieen valt. Of deelnemers die sexten minder support van hun ouders krijgen is niet precies hetzelfde als kijken of de mate waarin ouders hun kinderen support geven voorspellend is voor of de deelnemers wel of niet sexten. Kijk ook goed naar hoe je variabelen gecodeerd zijn om te controleren of je conclusie klopt dat het resultaat tegenovergesteld is.
door (49.7k punten)
...