Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo, 

Oefententamen 1 en 2 hebben nagenoeg dezelfde vraag. opgenomen in de vragenlijst. Volgens mij is in het antwoordmodel van oefententamen twee een fout gemaakt. Er wordt namelijk gezegd dat er wel samenhang is. Met een p waarde van 016. het antwoordmodel geeft antwoord B --> er zou dus wel samenhang zijn.  Dit klopt mijn inziens niet.

Oefententamen 1:

66.1 In een studie met 100 deelnemers wordt een t-waarde gevonden van 1.14[98], p = .256. Stel dat er uitsluitend op basis van deze gegevens een conclusie moet worden getrokken over of de twee variabelen samenhangen.

Welke conclusie wordt dan getrokken?

a De twee variabelen hangen waarschijnlijk niet samen in de populatie.

b De twee variabelen hangen waarschijnlijk wel samen in de populatie.

Antwoordmodel:A  er is geen samenhang

 

Oefententamen 2

66.1 In een studie met 100 deelnemers wordt een t-waarde gevonden van 2.44[98], p = .016. Stel dat er uitsluitend op basis van deze gegevens een conclusie moet worden getrokken over of de twee variabelen samenhangen.

Welke conclusie wordt dan getrokken?

a De twee variabelen hangen waarschijnlijk niet samen in de populatie.

b De twee variabelen hangen waarschijnlijk wel samen in de populatie.

Antwoordmodel B er is wel samenhang

Tekst uit 6.1: In de praktijk wordt altijd geconcludeerd dat het fout ging bij dat laatste: de steekproevenverdeling zal in de populatie wel niet gecentreerd zijn op 0. Dit heet het ‘verwerpen’ van de nulhypothese. Er wordt dan geconcludeerd dat beide variabelen samenhangen (oftewel, dat de gemiddelden verschillen). In dit geval, kan deze conclusie niet worden getrokken, omdat de kans op een p-waarde die je in 17.5% van de steekproeven vindt, niet zo klein is dat de aanname van de nulhypothese kan worden verworpen. 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (260 punten)
opnieuw getoond door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Ik denk dat je verkeerd gekeken hebt, want het juiste antwoord is ook a. Deze vraag komt uit oefententamen 1 dus je moet kijken bij antwoordsleutel A (antwoordsleutel B geeft inderdaad b als juiste antwoord).
door (49.7k punten)
...