Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Aangezien er geen echte randomisatie is (voor mannen en vrouwen aparte groepen) dacht ik eerder quasi-experiment.

"Idealiter zou de onderzoeker basisschoolleerlingen via randomisatie indelen in vier groepen:

  1. mannelijke deelnemers die les krijgen van een vrouwelijke leerkracht
  2. mannelijke deelnemers die les krijgen van een mannelijke leerkracht
  3. vrouwelijke deelnemers die les krijgen van een vrouwelijke leerkracht
  4. vrouwelijke deelnemers die les krijgen van een mannelijke leerkracht

Na een jaar zou de onderzoeker dan de prestaties van de leerlingen in de vier groepen kunnen vergelijken. Als er verschillen optreden, moeten die noodzakelijkerwijs komen door de gemanipuleerde variabele, in dit geval de overeenkomst tussen het geslacht van de leerlingen en de leerkracht. Dit ideale design zou een longitudinaal experiment (?) zijn."

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

De verwarring komt erdoor dat geslacht niet wordt onderzocht; overeenkomst wordt onderzocht, en dat kan worden gemanipuleerd (i.e. mensen kunnen random worden toegewezen naar de twee mogelijke condities, wel of geen overeenkomst). Hoe die condities eruitzien verschilt als functie van hun geslacht, maar niet in een relevant opzicht (gegeven het theoretisch kader).

Echter, als je aanneemt dat een verband tussen die overeenkomst en prestatie niet onafhankelijk is van geslacht zelf (e.g. dat het effect van overeenkomst niet hetzelfde is voor mensen met elk geslacht), dan is dat een confounder waar je, gegeven de aard van de variabelen waar je in geinteresseerd bent, geen oplossing voor kunt vinden in randomisatie. Dat moet je dan op een andere manier oplossen, maar dat gaat buiten de scope van deze cursus.

door (77.8k punten)
Hartelijk dank!
...