Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In Thema 1.2 staat: “Wanneer de data zijn verzameld via een survey waarbij alle vragen min of meer tegelijk worden verkregen, kan men in principe geen uitspraken doen over causale relaties tussen de variabelen, omdat alleen aan voorwaarde 1 kan worden voldaan.”

Waarom kan er bij een vragenlijst in principe geen uitspraak gedaan worden over causaal verband? Is een voorwaarde dat er ook een bepaalde tijd tussen moet zitten? Of dat er geen manipulaties in de vragenlijst zelf mogen zitten?

Je kunt bijvoorbeeld bij een online vragenlijst, waarbij je niet terug mag bladeren, vragen naar iemands waardering over een bepaald merk. Daarna laat je advertenties zien die het merk overweegt te gaan gebruiken waarna je nogmaals iemands mening vraagt over het merk om te zien of hun waardering van het merk omhoog is gegaan (of omlaag). Je moet dan uiteraard nog steeds zorgen dat je condities gerandomiseerd zijn, met een controle groep en er statistisch significant verband is.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (330 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
De formulering van de tekst laat blijkbaar wat ruimte voor ambiguiteit. Het gaat hier niet zozeer om het medium zelf (een vragenlijstformat), maar om design: een survey.

In je voorbeeld geef je namelijk geen voorbeeld van een vragenlijststudie. Er is een observatie vooraf, een manipulatie, en achteraf een observatie. Dit is geen survey (vragenlijstafname), maar een experiment. Als de randomisatie meegenomen wordt dan is het zelfs een zuiver experiment.

Dat het experiment online gedaan is met surveysoftware heeft verder geen impact op het type onderzoek. Het is en blijft een experiment. Een vragenlijstafname is precies dat: er wordt een lijst met vragen gesteld/afgenomen.

Als er enkel vragen worden gesteld, en er geen manipulatie plaatsvindt die tussen of binnen groepen vergeleken worden, dan is er slechts cross-sectionele data. Dat leidt tot correlationeel onderzoek; verbanden tussen vragenlijstonderdelen. Maar correlatie is niet hetzelfde als causatie. Pas als de data de vraag kan beantwoorden of Y (direct) veroorzaakt wordt door X kan er sprake van zijn inzicht geven in een causaal verband.
door (63.1k punten)
geselecteerd door
Ah, de survey als het design, niet de manier van afname, duidelijk!
...