Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks

Bij uitvoeren van de multiple mediatie analyse komen de resultaten van het totale effect van DR op CG niet overeen met mijn eigen analyse. 

uitgevoerde macro zoals benoemd in de terugkoppeling, echter in de output krijg ik nergens de gevonden coëfficienten gevonden van het totale effect. 

Betreft de zin: 

Het model verklaart in totaal 48% van de variantie in CG. De regressie coëfficiënt voor het totale effect van DR op CG is b = -.75 (SE = 0.07, t = - 11.63, p = 0.00). Meer distributieve rechtvaardigheid lijkt dus samen te hangen met minder contraproductief gedrag, hetgeen een bevestiging is van hypothese 1.

Wanneer ik een enkelvoudige regressie uitvoer met enkel DR als predictor en CG als afhankelijke variabele, krijg ik: 

B= -.75 (SE= .06, t= -11.70, p= 0.00) 95% CI=-.88, -.63

Is dit de juiste handeling om tot de gewenste resultaten te komen? Of doe ik hier iets verkeerd?

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (130 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Goede vraag. In het antwoord staat ook dat er twee covariaten worden opgenomen:  

"Leeftijd en geslacht zijn als covariaten in deze analyse meegenomen. Het model verklaart in totaal 48% van de variantie in CG. De regressie coëfficiënt voor het totale effect van DR op CG is b = -.75 (SE = 0.07, t = - 11.63, p = 0.00)."

 

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

,209

,161

 

1,293

,197

Distributieve rechtvaardigheid

-,755

,065

-,550

-11,632

,000

Leeftijd

-,004

,004

-,050

-1,026

,305

Sekse

-,101

,065

-,075

-1,550

,122

a. Dependent Variable: Contraproductief gedrag

MvG, Rolf  

door (13.0k punten)
...