Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Antwoord 3.5.2 suggereert dat de fear- en statvariabelen allemaal van rationiveau zijn, omdat een nulpunt "de afwezigheid van een waarde" betekent:

Variabelen Age, Statknow1, Statknow2, Fear1 en Fear2 kunnen beschouwd worden als continue variabelen wanneer we veronderstellen dat de afstand tussen de scores gelijk is. Voor leeftijd in jaren kunnen we dit zeker stellen. Bovendien kunnen we stellen dat een nulscore voor deze variabelen een absoluut nulpunt betekent en dat een negatieve score niet mogelijk is. Dit betekent dat deze variabele van het rationiveau kan zijn.

Maar in 3.5.4, waar de vraag is om voor de intervalvariabelen bepaalde plots te maken wordt uit de uitwerking duidelijk dat de vragensteller overtuigd is dat de de stat- en fearvariabelen van intervalniveau zijn.

Klopt het antwoord in 3.5.2 niet of klopt de vraag van 3.5.4 niet?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (3.7k punten)
Hallo,

Ik heb nog een vraag t.a.v. van bovengenoemde informatie. Bij vraag 3.5.2 in Inleiding Onderzoek kan toch uit Jamovi opgemaakt worden of het een continue of categorische variabele betreft? (dubbelklik op de variabele) Of kan ik er niet vanzelfsprekend vanuit gaan dat deze informatie juist is?

Groeten
Sanne
Mijn vraag gaat over interval vs ratio.
Hoi,

Dat is me inderdaad duidelijk, maar ik dacht mogelijk kunnen jullie n.a.v. jouw vraag ook antwoord geven op mijn vraag m.b.t. verwerkingsopdracht 3.5.2.
Je kunt dan beter een nieuwe vraag aanmaken op dit forum, dan wordt het apart beantwoord (en is het ook makkelijker voor anderen terug te vinden). Maar het antwoord op je vraag: ja, de informatie van jamovi is over het algemeen correct. Alleen: als je zelf data verzamelt voor onderzoek, moet je die informatie zelf in jamovi invoeren, inclusief het type variabelen.

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Technisch gezien maken we onderscheid tussen interval en ratio, waarbij beide uit waardes bestaan met vaste intervallen ertussen die betekenisvol zijn en waarmee je kunt rekenen. Ratio heeft ook nog een absoluut nulpunt. Echter om het verwarrend te maken noemen we in onderzoek alle variabelen die worden gemeten op een schaal intervalvariabelen. We gaan zelfs zover door te zeggen dat bijv. een 5 punt schaal die loopt van helemaal wel tot helemaal niet interval is, terwijl deze eigenlijk ordinaal is.

Het is echter verwarrend als we die verschillende termen door elkaar gebruiken. Daarom hadden we getracht in de cursus zoveel mogelijk te spreken van continue variabelen i.p.v. interval variabelen, maar dat is kennelijk in deze studietaak niet gebeurt. Ook dat gaan we aanpassen.
door (49.7k punten)
geselecteerd door
...