Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste, 

Ik ben bezig verwerkingsopdracht 3.5.6. in SPSS in te voeren. Ik loop tegen het probleem dat ik niet de Q1 en Q3 (interkwartielafstand) krijg ingevoerd. 

Ik heb geprobeerd om de instructie die in de uitwerking staat in SPSS in te voeren: 

DESCRIPTIVES VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2 /STATISTICS=SEMEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX.FREQUENCIES VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2 /FORMAT=NOTABLE /NTILES=4 /STATISTICS= MINIMUM MAXIMUM RANGE STDDEV VARIANCE. EXAMINE VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2.

Ik krijg vervolgens de volgende foutmelding: 

Warnings

Unrecognized keyword. Found: =

Execution of this command stops.

Unrecognized keyword. Found: AGE

Unrecognized keyword. Found: STATKNOW1

Unrecognized keyword. Found: STATKNOW2

Unrecognized keyword. Found: FEAR1

Unrecognized keyword. Found: FEAR2

DESCRIPTIVES expects a subcommand or variable name. Perhaps a variable name is misspelled. Valid subcommands for this procedure are VARIABLES, MISSING, FORMAT, SAVE, STATISTICS and SORT.

Ik heb alle spaties na de '=' tekens al weggehaald. Alle variabelen omgeschreven met hoofdletter gevolgd door kleine letter (e.g. Age ipv AGE). 

Alsnog krijg ik geen statische gegevens m.b.t. de spreidingsmaten. 

De vraag is dus; hoe krijg ik in SPSS de gegevens van de volgende maten: range, interkwartielafstand, Q1, Q3, variantie (SS), variantie (MS) en de standaarddeviatie. 

Hartelijk dank alvast. 

Groetjes, Astrid 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (360 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Alle code staat nu in een blok, hier ontbreken wat witregels. Het moet zijn:

DESCRIPTIVES VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2 /STATISTICS=SEMEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX.

FREQUENCIES VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2 /FORMAT=NOTABLE /NTILES=4 /STATISTICS= MINIMUM MAXIMUM RANGE STDDEV VARIANCE.

EXAMINE VARIABLES= Age Statknow1 Statknow2 Fear1 Fear2.

door (49.7k punten)
...