Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Stel, een gevonden steekproefcorrelatie is r = 0.30. De uitkomst van de nulhypothesesignificantietoetsing is significant (p<0.05). Hiermee toon je dus aan dat de nulhypothese verworpen kan worden, en er dus wel een verband zit tussen de variabelen in de populatie. Echter, kan je niets zeggen over de grootte van het verband in de populatie, omdat je hiervoor betrouwbaarheidsintervallen moet berekenen. Het verband kan dus groter of kleiner zijn dan gevonden in de steekproef. Maar kan je wel iets zeggen over de richting van het verband? Dat het in dit geval een positief verband is om dat de steekproefcorrelatie positief is?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (460 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Ja, dat kan inderdaad wel!

Als een puntschatting van een correlatie positief is, en de bijbehorende p-waarde is lager dan het significantieniveau dat je van te voren vaststelde (i.e. alfa - da's niet altijd .05 trouwens, je kiest die zelf afhankelijk van o.a. hoeveel power je wil hebben en wat voor soort onderzoeksvraag je hebt, zie https://doi.org/g55q), dan concludeer je dat de correlatie in de populatie positief is.

door (77.7k punten)
...