Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In opdracht 4.8.3 wordt er gevraagd naar het meetniveau van de variabelen Statknow 1 en Statknow 2. Ik snap dat dit een continue variabele is. Maar in de uitwerking wordt genoemd dat het een interval variabele is. Waarom is dit geen ratio variabele? Je zou toch denken dat een score van 80 twee keer zo hoog is als een score van 40, en dat de nul echt nul is?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (460 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dat geldt op de schaal waarop wordt gemeten (i.e. dat 0 0 is), maar die 0 correspondeert niet met een echt nulpunt. Het heeft alleen betekenis binnen de schaalverdeling die voor het meetinstrument is gekozen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat ik een meetinstrument maak voor statistiekkennis, en ik gebruik de volgende twee vragen:

  • Een p-waarde geeft aan hoe groot de kans is dat de nulhypothese waar is. [ juist | onjuist ]
  • Een 95% betrouwbaarheidsinterval is het interval waar met 95% zekerheid de populatiewaarde in ligt. [ juist | onjuist ]

Het vetgedrukte antwoord is het goede antwoord, en we coderen deze twee vragen met 0 (als het foute antwoord wordt gegeven) en 1 (als het goede antwoord wordt gegeven), waarbij we het aggregaat (i.e. de 'totaalscore') definieren als de optelsom van de scores op de items.

Er zijn drie personen: Alex, Bobbie, en Charlie. Alex heeft beide vragen fout; Bobbie heeft er een goed; en Charlie heeft beide vragen goed.

Kun je nu stellen dat Charlie twee keer zoveel statistiekkennis heeft als Alex?

Nee - omdat dit meetinstrument niet mapt op een onderliggende schaal waarbij de 0 in het meetinstrument overeenkomt met de 0 van de schaal. Dat is met bijvoorbeeld gewicht wel zo: de 0 op een weegschaal correspondeert ook met een afwezigheid van massa. Bij dit meetinstrument correspondeert een meting van 0 niet met een afwezigheid van statistiekkennis, en een maximale score correspondeert niet met de maximaal mogelijke statistiekkennis.

Alle drie weten ze immers wellicht hoe je het gemiddelde en de standaarddeviatie berekent - hun statistiekkennis kan dus al hoger zijn dan 0 zonder dat dit meetinstrument dat kan meten.

De getallen die we in dit meetinstrument gebruiken kennen we zelf toe, maar zonder dat die zij gecalibreerd met een onderliggende, 'echt bestaande' dimensie (zoals een soort 'objectieve statistiekkennis' die we met een 'statistiekkennismeter' zouden kunnen meten). Om die reden hebben de 0, 1, en 2 niet "absoluut nulpunt", "1 eenheid" en "2 eenheden". Het had ook 10, 11, en 12 kunnen zijn. Of 1000, 2000, en 3000. Voor onder analyses had dat niet uitgemaakt.

door (77.8k punten)
...