Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste Gjalt, 

Bij het oefenen van de factoranalyses werd ons de data van leiderschapsstijlen en burnout aangeboden. In thema 6 wordt als voorbeeld gegeven dat een student in zijn eindopdracht niet had benoemd dat bovengenoemde meetinstrumenten formatieve meetmodellen betroffen. 

Als aangenomen wordt dat beide meetinstrumenten formatief zijn, wat is dan de reden dat de OU ons met deze data laat oefenen terwijl we een factoranalyse alleen maar met  een reflectief meetmodel mogen doen? 

tekst OU: 

  • Er wordt niet genoemd welke aannames worden gedaan over de gemeten constructen. De items voor leiderschapsstijl en voor burn-out zijn consistent met een formatief meetmodel. Toch wordt Coëfficiënt Alfa gebruikt, wat suggereert dat wordt uitgegaan van een reflectief meetmodel. Dit wordt nergens besproken, en de meetmodellen worden nergens onderbouwd.

Alvast dank en groet van een nog steeds statistiek zwoegende,

IGT. 

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (260 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De reden dat dit voorbeeld wordt behandeld is om de gelegenheid te scheppen om na te denken over deze (mis)match tussen de meetmodellen zoals ze op het eerste gezicht lijken te volgen uit de items van het meetinstrument, en de meetmodellen zoals ze lijken te worden aangenomen door de analyses die worden gedaan.

Het idee van verwerkingsopdrachten in het algemeen is dat ze studenten de stof wat dieper laten verwerken. In dit geval is het een gelegenheid voor kritische reflectie op de methodesectie van het voorbeeldartikel. Daarvoor moeten er natuurlijk wel dingen zijn die opgepikt kunnen worden: als de methodesectie in alle opzichten perfect zou zijn, zou deze niet gebruikt kunnen worden voor een "speurtocht" om die diepere verwerking te stimuleren.

Dit voorbeeld laat ook goed zien hoe, als je niet goed stilstaat bij je meetmodel en welke analyses vervolgens logisch zijn, je prima alsnog allerlei analyses uit kunt voeren. De reden dat goed nadenken over de wetenschapsfilosofische uitgangspunten (ontologie en epistemologie), methodologische uitgangspunten (meetmodellen) en de analyses (bijvoorbeeld over of factor-analyse ergens op slaat) zo belangrijk is, is dat statistische analyses je nooit kunnen vertellen 'wat de waarheid is'. Sterker nog, ze leveren (bijna) altijd wel uitkomsten: er komen altijd getallen uit. Die hebben alleen maar in sommige omstandigheden een zinnige interpretatie, en het kennen van die omstandigheden is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.

Dat is de reden dat deze verwerkingsopdracht daar specifiek over gaat.
door (77.8k punten)
...