Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik heb geleerd en gelezen dat je van ordinale variabelen geen gemiddelde kunt berekenen, omdat de omvang van de verschillen tussen de variabelen niet gelijk is. Echter kom ik in thema 3.1 dit voorbeeld tegen: 

Het gemiddelde wordt ook vaak gebruikt om de score van een individu op een vragenlijst over een psychologisch concept samen te vatten. Bijvoorbeeld, om burn-out te meten, beantwoorden deelnemers meerdere vragen die gaan over emotionele uitputting, vermoeidheid, hopeloosheid en cynisme op een schaal van 1 (nooit) tot 5 (altijd). Per deelnemer kan vervolgens een gemiddelde score op de burn-outschaal worden berekend door de scores van alle items op te tellen en te delen door het aantal items. 

Er wordt hier gewerkt met de schaal nooit tot altijd. Dit lijkt mij een ordinale schaal: er zit een volgorde in, maar de omvang van de verschillen is niet bekend. Daarom zegt het gemiddelde hier toch niks? Waarom wordt dit dan toch gedaan? 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (460 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je kunt voor alle soort variabelen allerlei soorten maten berekenen, het is alleen soms minder zinvol om dat te doen. Het is dus niet dat het niet mag of kan, maar meer dat je je moet afvragen wat je er mee kan.

Verder is het zo dat we in de sociale wetenschappen heel veel gebruik maken van likert schalen, zoals je in je voorbeeld noemt, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk meer ordinaal zijn dan interval. Echter behandelen we die maten altijd alsof ze wel interval zijn. Het zijn nl. scores waarmee we kunnen rekenen. We zijn meestal niet geinteresseerd in welk vakje precies is aangekruist (helemaal mee eens, beetje mee eens etc.), maar in de numerieke score. Want 10 vragen met een 5-punt schaal kan al zorgen voor een totaal score van deelnemers die tussen de 5 en 50 loopt. Je kunt daar een gemiddelde over berekenen en zeggen gemiddeld scoorden de deelnemers 25, dat kun je dan interpreteren als gemiddeld. Of als het gemiddelde 10 is kun je zeggen dat ze vrij laag scoorden.
door (49.7k punten)
Beste

Dus je kan ordinale varbiabelen naar een hoger meetniveau brengen door er getallen aan toe te kennen om om die manier toch wat inzicht te krijgen op die nominale variabelen?
Dat is niet helemaal juist. Een likert schaal heeft technisch gezien een ordinaal meetniveau (en is dus sowieso geen nominale variabele, maar een ordinale). Echter werken we met de ordinale schalen alsof ze interval zijn.
...