Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Wat wordt er bedoeld als er wordt gezegd dat een verdeling symmetrisch/asymmetrisch is?

Ik heb begrepen dat correlatie symmetrisch is, maar regressiecoëfficienten niet. Maar wat betekent dit?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (460 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Regressie-analyse heeft als aanname dat de voorspellers geen meetfout hebben. Alleen de afhankelijke variabele mag meetfout bevatten. Alle ruis in je data wordt dus ook toegeschreven aan de afhankelijke variabele. Daarom is de regressie-coefficient van A op B anders dan de regressie-coefficient van B op A - tenzij A en B zijn gecentreert.

Bij correlatie wordt alleen gekeken naar de ruis ten opzichte van "het signaal", oftewel de gedeelde variantie (i.e. covariantie). Correlatie drukt dus uit hoe sterk A en B samenhangen - en die samenhangt is even sterk als je kijkt hoe sterk B en A samenhangen. Je kunt dit een beetje zien als dat correlatie-analyse de ruis als gedeelde verantwoordelijkheid opvat.

Regressie-analyse daarentegen weet dat de voorspellers geen meetfout kunnen bevatten. Dat is immers een voorwaarde voor regressie-analyse. Regressie-analyse beschouwt ruis dus als de verantwoordelijkheid van de afhankelijke variabele. Dat manifesteert zich in andere regressie-coefficienten.

Dit zie je met plotjes geillustreerd in https://openmens.nl/regressie#asymmetrie-in-regressie-analyse.
door (77.8k punten)
...