Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In hoofdstuk 29 in figuur 29.1 staat een scatterplot van snavellengte zonder voorspeller op de x-as. Het lukt mij niet om deze in jamovi na de bouwen omdat sex een nominale variabele is. Welke alternatieven zijn er mogelijk?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat is helaas niet mogelijk in jamovi. Deze scatterplot is gemaakt in R. Als je dat interessant vindt, het is gedaan met de volgende code:

  ggplot2::ggplot(

    data = dat,

    mapping = ggplot2::aes(

      x = 1,

      y = bill_length_mm

    )

  ) +

  ggplot2::geom_point(size=4, alpha=.5) +

  ggplot2::geom_smooth(color='red', method='lm', se=FALSE) +

  ggplot2::geom_point(size=6, color='red', alpha = .5, stat='summary', fun.y='mean') +

  ggplot2::geom_segment(mapping = ggplot2::aes(y = mean(dat$bill_length_mm),

                                               yend = mean(dat$bill_length_mm),

                                               x = .9,

                                               xend = 1.1),

                        stat='summary', fun.y='mean',

                        color='red', size=1) +

  ggplot2::theme_bw() +

  ggplot2::coord_cartesian(xlim=c(0.5, 1.5)) +

  ggplot2::scale_x_continuous(breaks=c(1), labels=c('onbekend')) +

  ggplot2::xlab('sex');
door (44.6k punten)
...