Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In hoofdstuk 29.4 staat het volgende;

Als dat toch gebeurt en de p-waarde dus lager is dan .05, dan is de redenering dat de steekproevenverdeling die gebruikt is om die p-waarde te berekenen, waarschijnlijk niet zal kloppen. De verdeling waar de gevonden t-waarde uitkomt, heeft dus waarschijnlijk een andere vorm of een andere standaardfout of is verkeerd gecentreerd.

Moet dit niet hoger dan 0.05 zijn? 

In het voorbeeld is de p-waarde < 0.001 en dus kan de nulhypothese verworpen worden. Hij kan toch altijd verworpen worden als deze lager is dan 0.05. 

Afijn de vraag is moet er niet hoger staan ipv lager?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het moet lager dan zijn. Al je verder leest tot de paragraaf die hierop volgt wordt gesteld dat in dit geval meestal geconcludeerd wordt dat in de populatie het verschil geen nul is en dus de nulhypothese wordt verworpen. Deze wordt verworpen wanneer p < .05.
door (44.6k punten)
...