Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste,

Ik begrijp niet wat er wordt bedoeld met, de kans op het resultaat (B<-0.24 of B >-0.24) is ruim 8% onder de nulhypothese. Waar komt deze 8% vandaan?

Alvast dank voor de verheldering.

Groeten,

Dorien
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (390 punten)

Lees het als: de kans is ruim 8%, gegeven dat de nulhypothese waar is.

Dat getal is de p-waarde van de regressie-coëfficiënt:

      95% conf. int. estimate  se   t   p
(Intercept) [41.44; 58.47]  49.95 4.31 11.58 <.001
Statknow1  [-0.52; 0.03]  -0.24 0.14 -1.76 .081

De p-waarde is te hoog, dus de kans dat er toevallig een coëfficiënt van -0.24 wordt gevonden is zo groot (8,1%), dat de nulhypothese niet verworpen kan worden.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De p staat voor probability, dus de kans dat je een effect vindt in je steekproef terwijl er in de populatie geen effect is. Omdat de p-waarde een kans is kun je die ook weergeven in een percentage.
door (46.9k punten)
...