Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij zelf analyseren in thema 5, verwerkingsopdracht 5.4.8. moet je een regressie analyse uitvoeren. Ik heb deze een paar keer gedaan maar ik snap de conclusie niet goed. 

Allereerst zou ik er voor kiezen om arbeidstevredenheid ná de training in de analyse te verwerken. Als ik de uitkomsten bekijk zie ik dat er gekozen is voor het verschil tussen arbeidstevredenheid voor en na de training. Waarom deze keuze?

In de uitkomsten staat benoemd: 

De kans op het gevonden resultaat (b=0.13) of extremer is 0.41% onder aanname van de nulhypothese, dus aangenomen dat er geen effect is in de populatie.

Waar komt dit laatste getal (0,41%)vandaan en hoe wordt deze conclusie dan getrokken?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (480 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Je moet het verband tussen leeftijd en toename arbeidstevredenheid onderzoeken, niet dat wat jij hierboven zegt. Dat verklaart misschien het verschil in cijfers. Mijn analyse komt op (ongeveer) dezelfde getallen als de genoemde:

      95% conf. int. estimate  se   t   p
(Intercept)  [3.04; 9.72]   6.38 1.68 3.79 <.001
Age     [-0.22; -0.04]  -0.13 0.04 -2.94 .004

De groengemaakte getallen komen overeen met die -.13 en 0.4(1)%.

door (3.7k punten)
...