Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik begrijp dat het beter is om betrouwbaarheidsintervallen te rapporteren dan t-toetsen. In SPSS kan ik echter Cohen's d niet uitrekenen, laat staan het betrouwbaarheidsinterval voor Cohen's d. Hoe kan ik dit wel doen?
in Bivariate statistiek door (77.8k punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

In SPSS kan dit inderdaad niet, maar in R gelukkig wel. Zie voor informatie over R deze vraag, en zie hier voor uitleg over hoe je je data van SPSS in R krijgt.

[[[EDIT: je kunt nu gewoon de functie in package userfriendlyscience gebruiken. Dit kan met:

install.packages('userfriendlyscience');
require'userfriendlyscience');

Dan kun je meanDiff gebruiken.]]]

In R kun je een functie laden die meanDiff heet. Deze kun je in laden met dit commando:

source("http://github.com/Matherion/library/raw/master/meanDiff.r");

Je kunt hem ook kopieren van deze link en dan pasten in R, als het commando hierboven niet werkt om de een of andere reden.

Je kunt de functie vervolgens aanroepen met:

meanDiff(x, y=NULL, paired = FALSE, var.equal = "test", conf.level = .95, digits = 2);

Voor een ongepaarde t-toets, roep je deze functie aan met:

meanDiff(dataframe$afhankelijkeVariabele ~ dataframe$groeperingsVariabele);

Als je data dus in een dataframe zit dat 'dat' heet, en je afhankelijke variabele heet age (interval-niveau) en je wil mannen en vrouwen vergelijken (die variabele heet sex en is dichotoom, 0 = man, 1 = vrouw), dan doe je dus:

meanDiff(dat$age ~ dat$sex);

Als je een afhankelijke t-toets wil uitvoeren, heb je juist twee variabelen die samen de scores van dezelfde personen zijn in de ene situatie en in de andere situatie. In dat geval gebruik je:

meanDiff(dataframe$eerstescore, dataframe$tweedescore, paired = TRUE);

Dus als je bijvoorbeeld optimisme wil vergelijken voor en na een interventie, waarbij je dataframe weer 'dat' heet, gebruik je:

meanDiff(dat$optimisme_t0, dat$optimisme_t1, paired = TRUE);

R geeft je dan de betrouwbaarheidsintervallen voor Cohen's d. Als een bonus krijg je bovendien de puntschatting voor Cohen's d (de 'gewone' Cohen's d) en de uitkomst van de bijbehorende t-toets.

door (77.8k punten)
bewerkt door
...