Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

1 Antwoord

2 leuk 0 niet-leuks
Zowel de t-waarde als de F-waarde zeggen iets over hoe goed je onafhankelijke variabele je afhankelijke variabele kan voorspellen. Bij de berekening van beide waarde staat in de formule boven de streep hoe hoeveel je verklaart en onder de streep hoeveel je niet kan verklaren. Dus hoe groter een t of F waarde, des te groter het effect. Echter, meestal interpreteren we deze waarden zelf niet, behalve dan of ze groot of klein lijken. Wel kijken we bij NHST naar de bijbehorende p-waarde om te bepalen of het waarschijnlijk is dat het effect dat we vinden in onze steekproef ook aanwezig is in de populatie.

Omega kwadraat is een effect maat, die zegt dus iets over de sterkte van het effect. Die waarde is i.t.t. de t-waarde en F-waarde wel te interpreteren en er zijn ook specifieke vuistregels voor. Dan kun je stellen dat je een klein, middelmatig of groot effect hebt gevonden.
door (49.7k punten)
...