Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
het Gemiddelde is groter  dan de mediaan is positieve / rechtse verdeling?

gemiddelde  is kleiner dan de mediaan is negatieve en linksscheve verdeling ?

kan je uit een frequentietabel nu kijken welke soort verdeling dit is ?

wanneer je via SPSS de skewness , mean en kurtosis berekend krijg je bij skewness soms een negatief getal . duidt dit dan onmiddelijk ook op een linksscheve verdeling ?

bedankt!
in Methodologie door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Inderdaad: de vertaalslag is: links-scheef = negative skewness, rechts-scheef = positive skewness, maar...

Kort antwoord: niet iedere afwijking van nul is automatisch een groot genoege afwijking van nul om van scheefheid te spreken. Bij het gebruik van skewness- en kurtosismaten is toetsen het handigst

Langer antwoord:

Of een negatief getal 'automatisch' negative skewness inhoud zou ik niet zo stellen. Een skewness-statistiek kun je het beste delen door de standaard-error van die skewness. Als dit een z-waarde oplevert dat kleiner is dan -3 (p < .01) dan spreken Tabachnik & Fidell (2005) van negative skewness, en groter dan +3 van positive skewness. Hetzelfde geldt voor kurtosis.

Houd er rekening mee dat, zoals bij alle klassieke hypothesetoetsen, de steekproefgrootte een grote invloed heeft op de SE. Bij grote steekproeven (N > 300) is de kans dan al groot dat zelfs relatief kleine afwijkingen van skewness of kurtosis tot significante afwijkingen leidt. Met een korrel zout nemen dus.

Hoe dan ook: als je de getallen moet duiden: een negatieve skewness is linksscheef, een positief getal rechtsscheef
door (63.5k punten)

Korte extra opmerking: afhankelijk van de toets die je wil doen zijn skewness en kurtosis eigenlijk niet relevant. T-toetsen vereisen bijvoorbeeld niet dat je steekproef normaal is verdeeld (alleen dat de steekproevenverdeling dat is, en die is altijd normaal verdeeld, tenzij je steekproef zo klein is dat je sowieso geen toets zou moeten doen ivm je lage power).

...