Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Wat is de formule voor de berekening van het cijfer van het tentamen?

in Anders door (3.7k punten)
gehercategoriseerd door

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
In de berekening van tentamencijfers bij multiple choice tentamens wordt rekening gehouden met het verwachte aantal goede antwoorden door gokken.

Bij een vaststelling van een cesuur is de volgende informatie nodig:

- de cesuur: welke proportie van het totaal aantal items moet goed zijn voor een bepaalde score? Bijvoorbeeld voorbeeld 55% van items in een tentamen zouden eigenlijk goed moeten zijn voor een 5,5.

- het aantal items in het tentamen. PB0412 heeft een tentamen van 40 items, PB0202 uit mijn hoofd van 80.

- het aantal keuzeopties. het is moeilijker om een juist antwoord te gokken bij vier meerkeuzeopties dan bij twee. Het aantal keuzeopties bepaald de kans op een goedgegokt antwoord. 1/4 (0.25) bij vier meerkeuzeopties, 1/2 (0.5) bij twee meerkeuzeopties.

Je moet dus de verwachte 'goed door gokken' items aftrekken van het totaal, en van de rest moet je 55% goed hebben voor een voldoende.

Dus voor een tentamen met 40 tweekeuzevragen heb je een voldoende (5,5) als je rekening houdt met 50% gokkans

$$ 0.5(40) + 0.55(0.5[40]) = 20 + 0.55(20) = 20 + 11 = 31 $$

Dus er zijn 31 goede antwoorden nodig voor een 5,5.

Dat zou betekenen dat er maximaal 9 fouten mogen worden gemaakt voor een voldoende.

Bij eenzelfde tentamen, maar van 80 items:

$$ 0.5(80) + 0.55(0.5[80]) = 40 + 0.55(40) = 40 + 22 = 62 $$

Dus hier zijn 62 goede antwoorden nodig voor een 5,5.

Ik weet niet welk rekenmodel gebruikt wordt door het tentamenbureau. Het zou mij niets verbazen als je een model hanteren waarbij met censuren wordt gewerkt, of misschien hebben ze een formule die ik niet ken. Deze zou af te leiden moeten zijn van de formule waarmee tot cesuur gekomen wordt.
door (63.5k punten)
bewerkt door
dus de formule van het cijfer voor inleiding onderzoek (80 vragen) is

cijfer = 0.25(aantal_goed - 40)
Ja! Dat had je snel voor elkaar; ik wilde net de tijd nemen om het zelf even uit te zoeken. Complimenten!
Het is in ieder geval consistent met mijn cijfer, dus anekdotisch bewijs voor deze formule is aanwezig (N=1)
Althans, enkel wanneer je meer items goed hebt dan op gok kan worden verondersteld.
Inderdaad ... anders krijg je een negatief cijfer.
De oplossing is $0.25\sqrt{(aantalgoed - 40)^{2}}$. Dan houd je ook rekening met mensen die dachten dat ze het foute antwoord moesten aanklikken. ;)
...