Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
5.4.5 Hoe kan het dat de conclusie is dat er een zeer klein effect is als er eerst aangegeven wordt dat er geen effect is en geen significantie?

Ik begrijp niet hoe er tot die conclusie gekomen kan worden met de informatie die gegeven wordt.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als je onderzoek doet trek je een steekproef en daarmee wil je uitspraken doen over de populatie. Een deel van je resultaten zegt iets over je steekproef en een deel zegt iets over de populatie. Hoe groot de hellingscoefficent is bijv. zegt iets over de bevindingen in de steekproef; de p-waarde zegt iets over de waarschijnlijkheid dat er een effect in de populatie aanwezig is. In dit geval kun je dus aan de getallen zien dat er in de steekproef een klein effect is, echter is het onwaarschijnlijk dat deze in de populatie aanwezig is.
door (49.7k punten)
...