Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Blader in categorieën

 • Onderzoekspractica (cursussen) - 3,001 vragen - Als je een vraag hebt over een specifiek onderzoekspracticum, gebruik dan een van de subcategorieen van deze categorie.
 • BT of MT: methodologie en statistiek (algemeen) - 510 vragen - Hier kun je algemene vragen stellen over methodologie en statistiek, bijvoorbeeld voor je bachelorthese, masterthese, of als je een vraag hebt die niet binnen een van de onderzoekspractica valt.
  • Methodologie - 274 vragen - Hier kun je vragen stellen over design, within- en between-subjects, matching en blocking, et cetera.
  • Steekproeven en steekproefomvang - 17 vragen
  • Univariate (descriptieve) statistiek - 28 vragen - Hier kun je vragen stellen over univariate statistiek, bijvoorbeeld over centrummaten (gemiddelde, mediaan, modus), spreidingsmaten (standaarddeviatie, variatie (SS), variantie (MS)), en plotjes zoals histogrammen en stem-and-leaf plots.
  • Schaalconstructie - 25 vragen - Stel hier bijvoorbeeld vragen over betrouwbaarheid van een schaal.
  • Bivariate statistiek - 30 vragen - Hier kun je vragen stellen over bivariate statistiek, dus als je het verband tussen twee variabelen onderzoekt (bijvoorbeeld een dichotome variabele en een interval variabele (t-toets en Cohen's d), twee interval-variabelen (Pearson's r), twee categorische variabelen (Chi-Square en Cramer's V, of een nadere non-parametrische toets), of een categorische variabele en een interval-variabele (Anova (F) en Omega^2 of Eta^2).
  • Multivariate statistiek - 52 vragen - Hier kun je vragen stellen over multivariate statistiek, als je het verband tussen drie of meer variabelen tegelijkertijd wilt onderzoeken, bijvoorbeeld met regressie-analyse of meerweg Anova.
  • Modeleren (SEM en Multilevel Analysis (mixed methods, HLM)) - 19 vragen - Stel hier vragen over geavanceerde technieken zoals Structural Equation Modeling (SEM) en Mixed Methods (ook wel Multilevel Analysis of Hierarchical Regression Analysis, HLM).
  • Anders - 65 vragen - Gebruik deze categorie als je een vraag hebt die niet in de andere categorieen valt.
 • Software voor data-analyse - 157 vragen
 • Studiemiddelen en materialen - 195 vragen - Stel hier vragen over werkboeken, websites, en andere ondersteunende studiemiddelen (bijvoorbeeld Studienet, Moodle, (digitale) werkboeken, et cetera).
 • Data verzamelen - 79 vragen - Hier kun je vragen stellen over de praktische aspecten van data verzamelen, bijvoorbeeld over werving van proefpersonen, online vragenlijsten, of communicatie met proefpersonen.
 • Paper schrijven - 89 vragen - Stel hier vragen over hoe je literatuur moet zoeken en hoe je artikelen moet schrijven, bijvoorbeeld over APA regels, referenties, et cetera.
...