Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste

Ik begrijp niet goed in cursus PB0212 verwerkingsopdracht 7.2.3 het laatste punt van de uitleg. Ik zie niet hoe ik de steekproevenverdeling van de F-ratio kan terugvinden. (uitleg hieronder is wat op youlearn staat, maar waar ik even vastloop)

Voordat je de variantieanalyse kunt uitvoeren, moeten de aannames geverifieerd worden. De steekproevenverdeling van de F-ratio mag alleen toegepast worden als de variantie in alle groepen ongeveer gelijk is. De standaarddeviaties liggen bij elkaar in de buurt (tussen de 3.8 en 4.7), behalve van de groep met een laag opleidingsniveau. Hier is de spreiding een stuk groter. Bovendien is dit een vrij kleine groep, wat betekent dat de kans op een type 1-fout groter is. Dit is belangrijk om in ons achterhoofd te houden. We kunnen de nulhypothese dat de varianties gelijk zijn toetsen met Levene’s test, die je tegelijk met de variantieanalyse kunt opvragen. 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (490 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het is een wat ingewikkeld geformuleerde terugkoppeling, maar wat hiermee bedoeld wordt is dat elke toets een aantal aannames heeft. Als aan die aannames voldaan wordt kan een standaard variantie-analyse worden uitgevoerd (= mag de steekproevenverdeling van de F-ratio worden toegepast = kan deze toets geinterpreteerd worden omdat deze komt uit de bijbehorende steekproevenverdeling).

Waar het dus om gaat is dat je moet kijken naar de het verschil in spreiding tussen groepen met een Levene test, en mocht niet aan de aanname van gelijke varianties voldaan worden dan moet er een correctie worden toegepast.
door (49.7k punten)
...