Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik kan de betrouwbaarheidsinterval niet achterhalen met de uitvoering door Jamovi.. En ik wil graag weten hoe ik kan weten dat de populatie met gemak de 1 overstijgt als ik de betrouwbaarheidsinterval niet zie? En tot slot, wordt er gezegd dat we de nulhypothese kunnen verwerpen of? (dit heb ik nog niet altijd helder hoe dit werkt).

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval laat zien dat plausibele waarden voor deze afname in de populatie tussen 12.28 en 14.77 liggen. Het betrouwbaarheidsinterval voor Cohen’s d suggereert dat Cohen’s d in de populatie met gemak de 1 overstijgt, dus de kans dat statistiekangst met minder dan een standaarddeviatie afneemt, is erg klein. Tot slot is de p-waarde van de gepaarde t-toets erg laag (p<.001). Dus ook als we nulhypothese-significantietoetsing zouden toepassen, concluderen we dat het aannemelijk is dat statistiekangst afneemt.

in R en RStudio door (280 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
In Jamovi kun je bij de gepaarde t-test een aantal vinkjes zetten, alles onder Additional statistics. Dan krijg je ook Cohen's d (weergegeven als 'Effect size") en alle betrouwbaarheidsintervallen. Dit staat ook uitgelegd in de jamovi handleidingen.
door (49.7k punten)
...