Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Begrijp ik het goed dat als ik wil weten of de drie intervalvariabelen gelijk zijn en ik Levene's test doe (in Jamovi: One-Way ANOVA > Homogeneity test aanvinken onder Assumption checks), ik dan slechts hoef te kijken naar de dan vermelde p-waarden?

Ik krijg onderstaande in Jamovi als ik de stappen volg:

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

F

df1

df2

p

statisticalSelfEfficacy

0.3210

2

271

0.726

needForCognition

0.0260

2

271

0.974

ioInvestment

1.9561

2

271

0.143

Alvast erg bedankt

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (170 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het is me even niet duidelijk waarom je zou willen kijken of deze variabelen gelijk zijn. Dit zijn 3 (on)afhankelijke variabelen, dus het zou eerder logisch zijn als je bijvoorbeeld zou willen weten of het alle drie even goede voorspellers zijn van een bepaalde afhankelijke variabele of dat een onafhankelijke variabele even zeer alledrei de afhankelijke variabele voorspeldt.

Maar, als je dus een one-way anova doet dan toets je OF de onafhankelijke variabele een effect heeft op de afhankelijke variabele. Dat wordt getoetst met de algemene test, de zgn. omnibus toets. Elke toets heeft een aantal aannames, zoals bij de anova dat de variantie in alle groepen ongeveer gelijk is. Dit toetst je met de Levene test. Dus of aan de aanname is voldaan of niet. Als je wilt weten welke groepen van elkaar verschillen van je afhankelijke variabele doe je een posthoc toets.
door (49.7k punten)
Bedankt voor de reactie.

Dat was in eerste instantie ook mijn gedachte. Zo heb ik de opdracht ook uitgevoerd. Maar toen zag ik het antwoord op de verwerkingsopdracht en ging ik twijfelen of ik het überhaubt wel begrepen had.

De verwerkingsopdracht luidt: Analyseer nu de drie verbanden en trek conclusies. Hangt opleidingsniveau samen zoals je verwacht?

Het antwoord op Youlearn begint zo: "Voordat je naar de uitkomsten van de variantieanalyse kunt kijken, is het belangrijk om Levene’s test uit te voeren. Hieruit blijkt dat het aannemelijk is dat de varianties voor alle drie de intervalvariabelen gelijk zijn in de drie opleidingsniveau-groepen. De variantieanalyse kan dus worden uitgevoerd."

Die laatste zin leek me voorwaardelijk.
Die Levene test doe je dus om te kijken of BINNEN die 3 variabelen de variantie binnen groepen gelijk zijn. Dus of voor elke 3 van die variabelen geldt dat de variantie tussen de verschillende opleidingsniveaus gelijk is. Dat is dus iets anders dan vergelijken tussen de variabelen.
Duidelijk, erg bedankt (:
...