Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Kunnen jullie de berekening laten zien en me hierbij helpen?

betrouwbaarheidsinterval=gemiddelde±breedte-index×standaardfout(20.11)

De correlatie tussen flipperlengte en lichaamsgewicht was r=.71 en die tussen snavellengte en snavelhoogte was r=.23. De steekproefomvang was 20 pinguïns. Hiermee kunnen de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen berekend worden. De 95%95%-betrouwbaarheidsintervallen zijn respectievelijk [0.39;0.88] en [0.61;0.24]

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (280 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De betrouwbaarheidsintervallen voor de correlatie zijn te ingewikkeld om met de hand uit te rekekenen, i.t.t. die van het gemiddelde. Daarom worden deze met software uitgerekend, zoals in dit voorbeeld. Het is voldoende om te begrijpen dat bij elke correlatie die uit een steekproef komt een betrouwbaarheidsinterval hoort die iets zegt over de populatie.
door (48.7k punten)
...