Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je een variantie-analyse (ANOVA of ANCOVA) wilt uitvoeren en je hebt twee afhankelijke variabelen (t0) en (t1), dan kun je de verschilscore berekenen door de waarden van de tweede variabelen af te trekken van die van de eerste variabele. Is het dan zinnig om nog eerst een gepaarde t-toets te doen om te zien of de gemiddelden van de twee afhankelijke variabelen (t0) en (t1) significant verschillen?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (1.0k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Niet zondermeer. Alleen als dit verwacht wordt: bijvoorbeeld dat beide groepen zouden moeten stijgen of dalen op Y over tijd. Echter, in veel experimentele contexten is dat niet de verwachting. Het kan best zijn dat de gepaarde t-toets niet significant is omdat over tijd groep A stijgt en groep B in gelijke mate daalt; een perfecte kruising die een hoofdeffect over tijd cancelled.

Demping kan ook optreden: als een controle groep over tijd niet veranderd, en de experimentele groep stijgt licht; dan kan een gepaarde t-toets ook niet significant zijn.

Dus op zichzelf staand is een gepaarde t-toets weinig zeggend in de meeste situaties. Een repeated (mixed) measures ANOVA heeft veel meer middelen om inzichten te verschaffen.
door (63.1k punten)
...