Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij het bestuderen van thema 2: Univariate analyse, loop ik vast bij de begrippen 'steekproevenverdeling'  en 'betrouwbaarheidsinterval'. Ik merk vooral dat ik geen beeld kan vormen van deze begrippen en ze daardoor niet kan gebruiken.

Inmiddels heb ik op verschillende manieren gezocht naar bruikbaar aanvullend materiaal (filmpjes, boeken) maar deze helpen mij niet verder. Ook het lesmateriaal op mijn school behandelt deze onderwerpen niet.

Wie weet titels van materiaal dat ik zou kunnen raadplegen? Het liefst met veel voorbeelden zodat ik een beeld kan vormen van deze begrippen. Het materiaal moet ook in het Nederlands geschreven zijn.

Alvast dank!
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

Ik ken zelf geen andere voorbeelden van Nederlands materiaal, dus ik hoop  dat andere studenten hier nog bij kunnen helpen.

Begrijp je het verschil tussen de populatieverdeling en de verdeling van steekproefscores wel?

Misschien dat dit helpt:

Verdeling: Populatieverdeling Verdeling van steekproefscores Steekproevenverdeling
Bevat: Datapunten (e.g. scores op IQ, attitude) Datapunten (e.g. scores op IQ, attitude) Beschrijvings- of samenhangsmaten (e.g. gemiddelde, SD, correlaties)
Omvang: Oneindig groot Zo groot als de steekproefomvang Oneindig groot
Verdelingsvorm: Onbekend (maar vorm van verdeling van steekproefscores is een indicatie) Die kun je zien aan je data: kan van alles zijn. Is bekend: bijvoorbeeld normaal bij de steekproevenverdeling van het gemiddelde

Van deze verdelingen is de populatieverdeling waar je eigenlijk in geinteresseerd bent als je onderzoek doet. Dat zijn alle scores van de onderzoekseenheden in je populatie. Maar die is oneindig groot, dus die kun je nooit allemaal meten.

Je kunt dus alleen over die populatie leren door een steekproef te nemen. Die heeft wel een 'eindige' omvang (bijvoorbeeld 100 of 200 onderzoekseenheden). Doordat je die 100 of 200 onderzoekseenheden willekeurig kiest, is je steekproef representatief voor je populatie, dus die kun je gebruiken om bijvoorbeeld te schatten wat het gemiddelde in je populatie is.

Maar, doordat je die onderzoekseenheden willekeurig kiest speelt toeval dus een rol bij de totstandkoming van je steekproef. Je kunt puur door toeval een veel te laag of een veel te hoog gemiddelde vinden (datzelfde geldt voor skewness, variantie, correlatie, etc). Doordat alles dat je berekent uit je steekproef tot stand komt door toeval, weet je nooit hoeveel zo'n gemiddelde uit een steekproef nu eigenlijk zelf over je populatiegemiddelde.

Dit is waar de steekproevenverdeling nodig is. Dit is een theoretische verdeling met alle mogelijke gemiddelden die je zou kunnen vinden gegeven je steekproefomvang.

Dat is een andere verdeling dan je populatieverdeling. Smaller, in het geval van het gemiddelde. Dat is logisch: als je een willekeurige onderzoekseenheid neemt uit je populatieverdeling, dan is de kans dat je iemand hebt die zo extreem laag scoort dat ze bij de onderste 1% hoort, precies 1%. En als je nog iemand neemt, is de kans dat je toevallig iemand hebt die weer zo laag scoort, weer 1%. Maar als gemiddelden gaat berekenen van meerdere onderzoekseenheden, dan is de kans dat je zo'n extreem gemiddelde vindt lager: zelfs met een steekproef van 2 onderzoekseenheden is de kans dat je een gemiddelde vindt dat even laag is als die onderste 1% van de populatieverdeling al verwaarloosbaar klein. Dan moet je immers twee onderzoekseenheden hebben waar maar 1% kans op is. En 1% van 1% is .01%. Doordat je een gemiddelde berekent wordt de kans op extreem waarden kleiner. En hoe groter de steekproef is, hoe kleiner die kans wordt.

Daarom is de verdeling van alle mogelijke gemiddelden (de steekproevenverdeling van het gemiddelde) anders dan de verdeling van alle mogelijke enkele datapunten (de populatieverdeling).

Ik hoop dat dit alvast een beetje helpt (ook als compensatie voor dat ik geen ander eNederlandstalige bronnen ken :-)).

Hartelijk dank voor deze uitgebreide uitleg! Hier kom ik zeker verder mee.
Mooi zo! Ik laat hem toch nog even staan, voor het geval iemand anders wel nog andere bronnen kent om toe te voegen.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

This blog is the best ever! I truly thank you for your content. 

UFABET

UFA365

UFABET เข้าสู่ระบบ

ยูฟ่าเบท

door (180 punten)
...