Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
In het oefententamen komt de term residuen meerdere terug. Hier heb ik in Field of in Youlearn geen exacte definitie voor gevonden.

Wat zijn residuen en wat wordt hiermee bedoeld?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (1.3k punten)

1 Antwoord

2 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Residuen, zijn de afwijkingen tussen een voorspelde waarde en de geobserveerde waarde. Eigenlijk dus het verschil tussen wat de score op iets moet zijn puur uitgaande van het model, en de werkelijke data.

In eenvoudig geval:

Stel dat we een set observaties A hebben:

$$

A = \begin{bmatrix}

 5\\

 6\\

 4\\

\end{bmatrix}

$$

Een zeer eenvoudig model van deze data is het gemiddelde: we stellen dat de set observaties goed kan worden benaderd door ervan uit te gaan dat iedere observatie de gemiddelde observatie is.

Het gemiddelde, en hier dan ook het model is:

$$ \bar{A} = \frac{5+6+4}{3} = 5 $$

De vraag is dan in hoeverre ons model dicht bij de observaties ligt. Die vraag beantwoorden begint met het bekijken van de residuen; als we het model op iedere observatie toepassen hoeveel informatie gaat dan steeds verloren, m.a.w. hoeveel zitten we er per observatie naast?

$$

residual A = \begin{bmatrix}

5 - 5 \\

6 - 5 \\

4 - 5 \\

\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}

0 \\

1 \\

-1 \\

\end{bmatrix}

$$

Als de residuen samengevat moeten worden om een indruk van de 'fit' van het model te geven dan kunnen deze gekwadrateerd en gesommeerd worden. Dit wordt dan de Sum of Squares genoemd. Als deze kwadratensom gedeeld wordt door het aantal observaties (en eventuele vrijheidsgraden), dan wordt de modelfit samengevat als een gemiddelde (gekwadrateerde) afwijking rond het model.
door (63.5k punten)
geselecteerd door
...