Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Volgens het package genlog in R zou er, naast de berekeningen in de console als resultaat, een plot gecreeerd moeten worden (met ggGenLogPlot), als het volgende voorbeeld wordt gevolgd:

### Load dataset
data(Singh);

### Extract Jason
dat <- Singh[Singh$tier==1, ];

### Conduct piecewise regression analysis
genlog(dat,
       timeVar='time',
       yVar='score_physical',
       phaseVar='phase');

# }

Ik heb dit voorbeeld gevolgd met mijn eigen data:

### read packages-----

library(ggplot2)

library(remotes)

library (scda)

# create DataFrame -----

versl_ged <- data.frame(meetmoment=c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21),

                     somverslavingsgedrag=c(7, 8, 8, 7, 8, 6, 7, 7, 9, 8, 6, 8, 6, 6, 10, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 5),

                     fase=c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2))

### Conduct generalized logistic analysis

genlog(versl_ged,

       timeVar='meetmoment',

       yVar='somverslavingsgedrag',

       phaseVar='fase')

Ik heb de functie genlog losgelaten op al mijn variabelen.
Ik krijg telkens wel de berekeningen in de console te zien, maar geen plot in het plot venster. 

Als ik het voorbeeld van de Singh dataset run in Rstudio krijg ik wel een plot te zien. 

Weet iemand hoe ik de plots wel te zien krijg?

Ter info; uitwerking van mijn data in de console is als volgt:

Generalized Logistic Analysis (N = 22)

Estimated sigmoid association between meetmoment and somverslavingsgedrag.

Pre-specified (non-estimated) parameters: 

Estimated and pre-specified parameters:

Curve base (plateau after change):  4

Curve top (plateau before change):  10

Growth rate:                        -0.069

Inflection point:                   10.424

Model fit and effect sizes estimates:

  Deviance:              30.39

  R squared:             0.226

  ESc (Cohen's d-based): 4.387

  ESr (range-based):     1

  ESt (delta_ts):        1.985

-----------------------------------------

Start values used in optimization

           startBase             startTop      startGrowthRate startInflectionPoint 

                   4                   10                    0                   11 

Boundary values used in optimization

 baseBounds topBounds growthRateBounds inflectionPointBounds

          4         7               -2                     6

          7        10                2                    17

in R en RStudio door (180 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...