Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

op zich is het verhaal mij helder waar de a,b,c en d vandaan komen die je in moet voeren in de syntax. maar wat de je bijvoorbeeld als de volgende gegevens in je coefficienten tabel staan (bij model 2) (voorbeeld komt uit takenboek 'oude versie' bladzijde 164)

2      (constant)      8.048E-02                     welke a levert dit op?

        Sek_DUM            -.150                         c

        Zscore(AFWIS)      .376                        b

        Zscore(EXTRAV) -1.03E-02               ??????

        AFW_SEK             -6,79E-02               d (interactie, maar welke B geeft dit?)

       AFW_EXT              .107                         nog een keer d? is ook interactie??????

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (250 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

In deze analyse zijn drie gewone voorspellers opgenomen (afwisseling, extraversie, en sekse), en twee moderatoren (afwisseling en sekse enerzijds, afwisseling en extraversie anderzijds). Als je pagina 165 bekijkt zie je daar dat voor de visualisatie van de interactie tussen afwisseling en extraversie de interactie met sekse wordt genegeerd. In de tabel worden de regels voor 'Sek_DUM' en 'AFW_SEK' dus genegeerd.

Je tweede vraag betreft de zogenaamde 'wetenschappelijke notatie' van getallen, die hier wordt gebruikt. De 'E' betekent zoveel als 'keer 10 tot de'. 8.048E-02 betekent dus "8.048 keer 10^-2", wat praktisch betekent dat je het decimaalteken twee plaatsen naar links schuift. Hier staat dus eigenlijk .08048.

Deze wetenschappelijke notatie wordt gebruikt om zeer grote of zeer kleine getallen weer te geven; zie https://google.com/search?q=scientific+notation voor meer informatie.

door (77.7k punten)
...