Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als er twee regressieanalyses zijn uitgevoerd waarbij de voorspellers en afhankelijke variabelen met andere meetinstrumenten gemeten zijn en dus andere schaalverdelingen hebben, dan kunnen we de ruwe regressiecoëfficiënten niet met elkaar vergelijken ->

geldt dat ook als ze allemaal een 7 point likert schaal hebben? Of gaat dit over andersoortige schaalverdelingen? Wat voor dan bijvoorbeeld?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als alle variabelen een 7-puntschaal hebben dan is het goed vergelijken, maar dat wordt moeilijker als bijv. een variabele een 7-punt schaal heeft en de andere een totaal score of een IQ score.
door (49.7k punten)
...