Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij de eindopdracht staat: 'Open nu het databestand Supermarktinterventie en het syntaxbestand Mijn steekproef in SPSS. Volg de aanwijzingen in het bestand Mijn steekproef.' Beide bestanden heb ik opgeslagen in de map 'Mijn documenten'. Wanneer ik mijn steekproef in R wil openen, krijg ik de instructie te zien (999 vervangen door laatste drie cijfers van studentnr. etc). Maar waar plaats ik Run/all? Ik kan het commando in R niet vinden of zie ik iets over het hoofd?

in R en RStudio door (180 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

De scripttalen van SPSS en R zijn verschillend. Het R equivalent van het SPSS analysescript is:

################################################################################
### Vul hier uw studentnummer in.
studentNr <- 833456129;

### Er verschijnt een dialoog om 'Supermartkinterventie.sav' te openen
dat <- getData();

### Stel de 'seed' voor random gegenereerde nummers in op de
### laatste drie cijfers van het studentnummer.
set.seed(substring(studentNr, nchar(studentNr)-2));

### Selecteer 60% van de dataset.
dat <- dat[sample(nrow(dat), .6 * nrow(dat)), ];

### Sla data op; installeer en laadt eerst haven
install.packages('haven');
require('haven');

### Sla data op; voeg pad en bestand toe; huidige pad is de desktop (op
### Windows systemen, tenminste; niet getest onder OSX of Ubuntu)
write_sav(dat, path.expand(paste0("~/../Desktop/Supermarktdata voor ", studentNr, ".sav")));

### Voeg achter deze regel de rest van je analyses toe.

################################################################################

Of je je eigen analyses nu in ditzelfde script toevoegt of in een ander script, het is belangrijk om zowel dit stukje analysescript als de resulterende datafile te mailen naar de docent die je verslag nakijkt, zodat je zeker weet dat je analyses goed kunnen worden geverifieerd.

door (77.8k punten)
Steekproef in R lukt nog steeds niet
...