Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Om aantekeningen te kunnen maken draaide ik de syntax zoals gegevn op p17 van het digitale werkboek. Mijn output laat echter een andere uitkomst zien in de rij 'constante'. Waar ligt dat aan?

*/SYNTAX 2.2; p 17;  extra ivm begrip en nalopen in werkdocument*/.
REGRESSION
/STATISTICS R ANOVA COEFF CI(95)
/DEPENDENT ATV
/METHOD=ENTER Salaris Sekse.

Coefficientsa                                
Model        Unstandardized Coefficients        Standardized Coefficients    t    Sig.    95,0% Confidence Interval for B    
        B    Std. Error    Beta            Lower Bound    Upper Bound
1    (Constant)    4,242    ,166        25,488    ,000    3,915    4,570
    Salaris    ,415    ,027    ,661    15,620    ,000    ,362    ,467
    sekse    ,292    ,156    ,079    1,872    ,062    -,015    ,598
a Dependent Variable: ATV                                

Groet, en dank, Petra

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (1.1k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit is de uitkomst als je de analyse doet met Salaris niet-gecentreerd.

Als je salaris centreert rond de waarde 5, dan krijg je de waarde zoals in de tekst.

Door de centreren verandert dus alleen het intercept, en blijven de andere coefficienten gelijk.

De syntax is aangepast om dit te verduidelijken, zie ook mededeling 25-2-2019 bij de cursus.
door (11.7k punten)
...