Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij 2.4.16 is het antwoord volgens YL: ja. Maar de analyses leveren een gemengd beeld op: de tweeweg-analyse levert wel een significant resultaat op, maar de simple effect analyse niet. Moet je dan wel "ja" als antwoord hebben? 

Antwoord op YouLearn:

SPSS syntax:

UNIANOVA reactietijd BY oor commando
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(oor*commando oor commando) TYPE=LINE ERRORBAR=CI MEANREFERENCE=NO YAXIS=0
 /PRINT ETASQ DESCRIPTIVE HOMOGENEITY
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=oor commando oor*commando.

GLM reactietijd BY oor commando
 /EMMEANS=TABLES(oor*commando) COMPARE(commando).

Uitkomsten SPSS:

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (3.7k punten)
Hier kan 'methode' nog veel uitmaken. Ik heb even geen werkende SPSS op het moment, anders zou ik het zelf controleren. De contrasten zijn gebaseerd op de estimated marginal means. Als je split-file doet op oor, en dan een t-toets op commando; krijg je dan dezelfde conclusies op basis van p-waarden?

Ik doe dit:

SORT CASES BY oor.
SPLIT FILE LAYERED BY oor.
T-TEST GROUPS=commando(0 1)
 /MISSING=ANALYSIS
 /VARIABLES=reactietijd
 /CRITERIA=CI(.95).

Dan krijg ik deze output:

Dus dat gaat niet veel beter.

Ik ben hier ook erg benieuwd naar, loop tegen precies hetzelfde aan!

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het complexere antwoord zou het beste antwoord zijn; ja op sommige delen, niet echt op andere. Ik ga even een lijst maken van antwoorden die geupdate moeten worden.
door (63.5k punten)
...