Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Deze vraag is meerdere keren tijdens de hoorcolleges voorbij gekomen waarbij het mij nogsteeds niet duidelijk is wat de drempelwaarden zijn. Ik kan het alleen voorde cohen's d terugvinden in openmens.

Zou je de effectgroottes kunnen weergeven voor de eta kwadraat, partiele eta kwadraat en omega kwadraat?

zeer zwak =

zwak =

middelsterk =

Zeer sterk =

Dank, alvast.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

in OpenMens staan drie tamelijk grove drempelwaarden genoemd:

Soms worden de waarden van 0.01, 0.06 en 0.14 voor ω2 gezien als respectievelijk een zwak, middelmatig en een sterk effect. Dit is echter een hele grove vuistregel, want een effectgrootte moet altijd geïnterpreteerd worden in de context van het desbetreffende vakgebied.

De grenswaarden voor omega-kwadraat zijn hetzelfde voor (partieel) eta-kwadraat, e.d.

door (63.5k punten)
...