Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij thema 4 staat expliciet dat je een correlatie moet kunnen interpreteren in termen van sterkte van  het verband. Dit wordt niet als leerdoel geformuleerd bij omega, cohen's d of r2.
Moeten we het wel weten?  Het is me nooit zo duidelijk of de maximaal gevraagde beheersing van de stof overeenkomt en getoetst kan worden met het behalen van alle leerdoelen. Is daar ook nog niets over te zeggen?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Niet alles wat in de cursus aanbod komt wordt bevraagd op het tentamen. Als je een idee wilt hebben van wat je precies wilt weten en hoe precies dan kun je de oefententamens bekijken die een goede afspiegeling zijn van het echte tentamen.

Wat betreft de vuistregels van de affectmaten wordt inderdaad verwacht dat je die weet. Vuistregels zijn meestal van die dingen die je moet kunnen reproduceren.
door (49.7k punten)
...