Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

1. In de leerdoelen komen de manieren om iets te doen aan de verhoogde kans op type 1 fout te verminderen niet voor. Betekent dit dat we ze ter kennisgeving aan moeten nemen maar er niet op getoetst worden?

2. Over de paragraaf LSD: ik begrijp werkelijk even niet wat er nu precies bedoeld wordt met onderstaande tekst uit het boek. Het is ws bedoeld als grapje, maar ik begrijp nu niet wat er wel en niet uit te halen valt.

Het sluit aan op: "Deze aanpassingen op de p-waarde gebeuren niet hapsnap: het is niet te bedoeling om te overcompenseren en meer type 2-fout te verliezen dan noodzakelijk. Er zijn veel manieren om te corrigeren voor het aantal paarsgewijze vergelijkingen". Deze alinea kondigt dus de bespreking van een aantal manieren aan om het effect van meerdere p-waarden op type 1 kans te verminderen, zonder onnodig veel type 2 kans te krijgen. Het gaat om manieren die ofwel de p waarden verhogen of de alpha verlagen.

Als eerste manier: LSD
Daar staat: Een ezelsbruggetje: gebruik nooit LSD. Dit ezelsbruggetje is er alleen ter lering ende vermaak. Laat het gebruik van LSD als correctiefactor zeker niet afhangen van je houding tegenover andere bestaans-
vormen van LSD. Als je maar geen gebruikmaakt van statistische LSD.

Ok, dit klinkt als een waarschuwing, iets dat je dus níet moet gebruiken om de p-waarde te verhogen of de alpha te verlagen. Dat werd tenslotte net aangekondigd. Maar het ging toch juist om manieren die je wél kunt gebruiken?

Ik herinner me dat LSD gebruikt wordt voor de lijn in de lineaire regressieanalyse en dat je daar dus iets mee kunt zeggen over hoe goed x y voorspelt? Maar wat heeft dat met het tegen gaan van verhoogde kans op type 1 fout te maken? Ik raak de weg hier kwijt.

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)
bewerkt door

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Omdat iets niet letterlijk vernoemd wordt als leerdoel betekent niet dat je het niet moet weten, anders zouden we wel heel veel leerdoelen moet formuleren. Leerdoelen zijn meer bedoeld als het geven van een grote lijn van de stof wat belangrijk is om te weten:

1. Van de tekst die jij aanhaalt is voldoende om te onthouden dat je na een omnibus anova toets nog posthoc toetsen moet doen als je meer dan 2 condities hebt om te weten welke groepen van elkaar verschillen.

2. Er zijn heel veel verschillende posthoc testen die allemaal iets verschillen in hoe ze het verschil tussen die groepen berekenen. De meeste houden rekening met het feit dat je meerdere groepen vergelijkt en corrigeren hiervoor.

3. LSD corrigeert nergens voor en moet je dus ook niet gebruiken als posthoc test.
door (49.7k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

De ezelsbrug over LSD maakt gebruik van een woordgrap.

LSD (statistisch): LSD is een post-hoc techniek die niet corrigeert voor type 1 fout (en dus liever niet gebruikt wordt).

LSD (niet statistisch): LSD is ook een hallucinogene drug 

De ezelsbrug maakt de sprong van 'gebruik geen drugs' naar 'gebruik geen techniek zonder type-1 fout correctie'. Het is dan waarschijnlijk impliciet in de tekst, maar absoluut geen deel van de tentamenstof, dat het niet corrigeren voor type 1 fout voor de auteur een zwaardere zonde lijkt te zijn dan het nemen van dit type hallucinogene drugs.

door (63.5k punten)
...