Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo! Ik lees in eerdere reacties dat er in de sociale wetenschappen veel gebruik wordt gemaakt van likert schalen, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk meer ordinaal zijn dan interval. Echter behandelen we die maten altijd alsof ze wel interval zijn. 

Betekent dat ook dat je tijdens de data analyse moet kijken naar outliers, de verdeling, skewness, kurtosis? Of moet in dat geval anders omgaan met het analyseren van deze ordinale variabelen? 

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Likert schalen zijn een beetje vlees-noch-vis. Ieder individueel item heeft een ordinaal meetniveau. Maar zodra je een schaal hebt bestaande uit meerdere Likertschaal items, dan stelt additive conjoint measurement theory (Luce & Tukey, 1964) dat, gegeven een aantal assumpties, dat de schaal zich gedraagt als een schaal op intervalmeetniveau. Een van de veronderstellingen is dat schaalafstanden tussen individuen variabel geïnterpreteerd kunnen worden, maar dat er binnen individuen voldoende consistentie is in hoe schaalafstanden worden ingeschat.

 

Dit implicieert dat je Likertschalen kunt behandelen zoals je alle schalen op intervalmeetniveau gebruikt. Bij de losse items is er meer discussie over hoe je die moet behandelen.

 

Luce, R. D., & Tukey, J. W. (1964). Simultaneous conjoint measurement: A new type of fundamental measurement. Journal of Mathematical Psychology, 1(1), 1–27. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(64)90015-X.

door (63.2k punten)
...