Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Mijn vraag betreft de eindopdracht bij de cursus experimenteel onderzoek: de supermarktcasus.

Ik heb moeite met de beschrijving van mijn design. 

In de Rubric staat onder matig (32,F) Het design mist informatie over voor- en nameting, of identificeert een of meerder condities als controlegroep.

Waarom mag ik in het design geen condities als controlegroep identificeren? De controlegroep is toch een belangrijk onderdeel van je design.

Is het de bedoeling dat ik een schematische weergave van het design geef in mijn verslag?

alvast bedankt,

Fieke

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (700 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Een controlegroep (dus, een groep waar géén experimentele manipulatie op plaatsvindt) is enkel een belangrijk deel van het design als het een deel van het design is.

Het is handig om goed naar het design te kijken: hoeveel variabelen betreft het? Is het factorieel? Zijn er combinaties van variabelen mogelijk in het design waardoor er een groep zou ontstaan die geen enkele manipulatie ontvangt?

Dat één variabele een controleconditie bevat, betekent nog niet dat een factoriele combinatie van variabelen een controlegroep maakt.

door (61.8k punten)
bewerkt door

Bedankt voor het antwoord, in de achtergrond informatie wordt wel gerefereerd naar de 3e conditie als 'controleconditie'. 

'In de conditie zonder labeling of voorlichting werden proefpersonen benaderd voor deelname onderzoek, waardoor ook in deze controleconditie de type kleding gemanipuleerd werd.'

respondenten in deze groep krijgen dus geen voorlichting maar worden wel benaderd door iemand in formele of informele kleding en dit laatste maakt dat het geen controle conditie betreft, begrijp ik dat goed?

Graag commentaren gebruiken voor commentaren en antwoorden enkel voor antwoorden. Zie toevoeging antwoord in mijn originele antwoord
...